Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 70 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 70 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Thí nghiệm 1: hòa tan chất rắn vào chất lỏng....

Hoạt động 1 trang 70 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Nhận xét: Đường tan hết thu được nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng nhất, không có bề mặt phân lớp đâu là đường đâu. Bài 40. Dung dịch

Thí nghiệm 1: hòa tan chất rắn vào chất lỏng.

Cho một thìa nhỏ đường vào cốc nước, khuấy đề rồi quan sát. ( Hình 6.1)

Nhân xét
Thí nghiệm 2: hòa tan chất lỏng vào chất lỏng
 Cho một thìa nhỏ dầu ăn vào cốc 1 đựng nước vào cốc 2 đựng xăng, khuấy đều, để yên một lúc quan sát.( hình 6.2)

Quảng cáo

Nhận xét

– Thí nghiệm 1: Hòa tan chất rắn vào chất lỏng.

Nhận xét: Đường tan hết thu được nước đường. Nước đường là chất lỏng đồng nhất, không có bề mặt phân lớp đâu là đường đâu là nước.

– Thí nghiệm 2: hòa tan chất lỏng vào chất lỏng.

Nhận xét: xăng hào tan dầu ăn tạo thành chất lỏng đồng nhât. Nước không tan hòa tan được dầu ăn nên chất lỏng bị tách lớp dầu ở trên, nước ở dưới.