Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Học sinh quan sát hình vẽ và điền vào chỗ trống các biện pháp để đẩy nhanh ...

Hoạt động 4 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Các biện pháp đẩy nhanh quá trình hòa tan. Bài 40. Dung dịch

Học sinh quan sát hình vẽ và điền vào chỗ trống các biện pháp để đẩy nhanh quá trình hòa tan.

Quảng cáo

Các biện pháp đẩy nhanh quá trình hòa tan

Khuấy dung dịch
Tạo ra nhiều lần sự tiếp xúc mới giữa chất rắn và nước

Đun nóng dung dịch

Ở nhiệt độ cao, quá trình hòa tan xảy ra nhanh hơn.

Nghiền nhỏ chất rắn
Làm tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với nước.