Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quan sát hình 3.1 dưới đây để đưa ra khái niệm mol....

Hoạt động 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quảng cáo

Quan sát hình 3.1 dưới đây để đưa ra khái niệm mol.

 

Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó.