Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?...

Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Quảng cáo

Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?

Công thức hóa học của một chất cho ta biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất và phân tử khối.