Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hình 6.3 cho dần dần và liên tục muối ăn NaCl vào cốc nước, khuấy đều....

Hoạt động 3 trang 71 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Nhận xét: ban đầu, muối vẫn còn tan được trong dung dịch. Sau một thời gian, muối không thể tan thêm được nữa.. Bài 40. Dung dịch

Hình 6.3 cho dần dần và liên tục muối ăn NaCl vào cốc nước, khuấy đều.

Quảng cáo

Nhận xét: ban đầu, muối vẫn còn tan được trong dung dịch. Sau một thời gian, muối không thể tan thêm được nữa.

Ở một nhiệt độ.
– dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
– dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.