Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 5 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 5 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Em có nhận xét gì về thể tích của 1 mol các khí ( ở cùng nhiệt độ và áp...

Hoạt động 5 trang 82 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Theo hình 3.3 thì N phân tử O2, N phân tử CO2, và N phân tử H2 đều có thể tích như nhau.. Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Em có nhận xét gì về thể tích của 1 mol các khí ( ở cùng nhiệt độ và áp suất) trong hình 3.3.

 

Quảng cáo

Theo hình 3.3 thì N phân tử O2, N phân tử CO2, và N phân tử H2 đều có thể tích như nhau.

Nhận xét:

 – 1 mol bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau.

– Nếu nhiệt độ 0oC và ấp suất 1 atm (được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, viết tắt là đktc), thì thể tích khí đó là 22, 4 lít.