Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 81 tài Tài liệu dạy – học Hóa...

Hoạt động 3 trang 81 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập : Quan sát cân tưởng tượng và hãy cho biết khối lượng mol là gì?...

Hoạt động 3 trang 81 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập .  . Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quan sát cân tưởng tượng và hãy cho biết khối lượng mol là gì?

Quảng cáo

 

Khối lương mol là khối lượng tính bằng g/mol của N nguyên tử hay phân tử của chất đó.

Nhận xét: Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối và phân tử khối của chất đó.