Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tiến hành thí nghiệm:...

Hoạt động 7 trang 54 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Tiến hành thí nghiệm:. Bài 36. Nước

Tiến hành thí nghiệm:

Cho vào chén sứ một cục vôi sống nhỏ – canxi oxit CaO. Rót 1 ít nước vào vôi sống. Sau đó cho mẩu giấy quỳ tím vào cốc. Nhận xét hiện tượng:

Quảng cáo

 Nhận xét

– Hiện tượng: Tạo thành dung dịch có màu trắng đục, giấy quỳ tím hóa xanh, chén sứ nóng lên, phản ứng tỏa nhiệt.

– PTHH: \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\) .

– Kết luận : Nước có phản ứng với canxi oxit ( CaO).

Một số oxit bazơ (\(N{a_2}O,L{i_2}O,{K_2}O,CaO,BaO\) ) + nước \( \to \) dung dịch bazơ