Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Nhóm học sinh chuẩn bị ( tại nhà) và trình bày tại lớp các nội dung sau:...

Hoạt động 9 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. 2) Nguyên nhân của sự ô nhiễm nguồn nước:. Bài 36. Nước

Nhóm học sinh chuẩn bị ( tại nhà) và trình bày tại lớp các nội dung sau:

1) vai trò của nước trong đời sống và sản xuất.

2) nguyên nhân của sự ô nhiễm nguồn nước.

3) biện pháp tiết kiệm nước khắc phục những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước.

1) Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất.

Quảng cáo

– Nước cần cho sự sống của người, động vật và thực vật.

– Nước cần cho sinh hoạt, cần cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi thủy sản…

– Nước đem lại nguồn vui cho cuộc sống và môi trường trong lành cho chúng ta.

– Nước giúp vận chuyển hàng hóa ( hàng hải), tạo ra điện ( thủy điện).

2) Nguyên nhân của sự ô nhiễm nguồn nước:

– Vứt rác xuống sông ngòi, kênh rạch…

– Dư lượng thuốc trừ sâu, khói các nhà máy, chất thải công nghiệp chưa qua xử lý…

3) Biện pháp tiết kiệm nước, khắc phục những nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước.

– Sử dụng nước một cách hợp ly. Khóa nước khi không sử dụng để tránh lạng phí nước.

– Không vứt rác xuống sông ngòi, kênh rạch,…

– Xử lí nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi đi ra môi trường tự nhiện.