Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 8 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 8 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tiến hành thí nghiệm....

Hoạt động 8 trang 55 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 36. Nước

Tiến hành thí nghiệm.

Dùng muỗng sắt lấy một ít photpho đỏ, đốt cháy trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ chứa một ít nước. (Không để photpho cháy chạm vào nước). Sau khi photpho tắt, lấy muỗng sắt ra. Đậy nắp lọ và lắc cho đến khi khói trắng tan hết. Cho mẫu giấy quỳ tím vào, Nhận xét hiện tượng,

Quảng cáo

Nhận xét

– Photpho cháy tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột ( \({P_2}{O_5})\) tan trong nước, tạo thành dung dịch không màu. Cho giấy quì tím vào lọ, thấy giấy quì tím chuyển sang màu đỏ.

– PTHH: \(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_5}\) ( đốt cháy photpho)

\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

– Kết luận: Nước có phản ứng với điphotpho pentaoxit (\({P_2}{O_5})\)