Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ trên và hình 12.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 8. Lãnh thổ của Đông Á rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương, kéo dài từ khoảng 77oĐ đến 145oĐ. Gồm 2 phần: đất. Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Dựa vào lược đồ trên và hình 12.1 trong SGK, em hãy:

– Cho biết khu vực có gì đặc biệt về mặt lãnh thổ ……………………

Quảng cáo

– Nêu đặc điểm địa hình của khu vực ……………………

– Lãnh thổ của Đông Á rộng lớn nằm tiếp giáp với Thái Bình Dương, kéo dài từ khoảng 77oĐ đến 145oĐ. Gồm 2 phần: đất liền và hải đảo.

– Đặc điểm địa hình của khu vực:

+ Phần đất liền: hệ thống núi, sơn nguyên cao và các bồn địa phân bố ở nửa phía tây. Các vùng đồi, núi thấp và đồng bằng rộng phân bố ở phía đông.

+ Phần hải đảo: đây là miền núi trẻ thường có núi lửa và động đất.