Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát...

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát hình 11.1 trong SGK, em hay kể tên các thành phố có trên 8 triệu dân....

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Quảng cáo

Quan sát hình 11.1 trong SGK, em hay kể tên các thành phố có trên 8 triệu dân.

– Các thành phố có trên 8 triệu dân ở khu vực Nam Á là: Ca-ra-si, Mum-bai, Niu Đê-li, Băng-la-đét.