Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 8.  . Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy điềm tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp.

Khu vực Đặc điểm địa hình
TÂY NGUYÊN

 

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

Quảng cáo

ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

 

Khu vực Đặc điểm địa hình
TÂY NGUYÊN

Chủ yếu là cao nguyên badan, núi thấp và núi trung bình.

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Chủ yếu là núi thấp và núi trung bình. Ven biển có dải đồng bằng nhỏ hẹp

ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

Chủ yếu là đồng bằng, rộng lớn, bằng phẳng.