Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho biết miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những loại khoáng sản chính...

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho biết miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những loại khoáng sản chính nào. Phân bố ở đâu.

Quảng cáo

– Bô –xít: Tây Nguyên.

– Dầu, khí: thềm lục địa Đông Nam Bộ.

– Vàng: Bồng Miêu.

– Titan: Quảng Ngãi.

– Than bùn: đồng bằng sông Cửu Long.

– Đá vôi: Kiên Giang.