Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 2:...

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 2: Khí hậu châu Á...

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 2: Khí hậu châu Á

Quảng cáo

Dựa vào hình 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á.