Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8: Thống kê...

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8: Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:...

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8.  . Bài 2: Khí hậu châu Á

Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:

STT Các kiểu khí hậu gió mùa STT Các kiểu khí hậu lục địa
 

 

 

 

STT

Các kiểu khí hậu gió mùa

STT

Các kiểu khí hậu lục địa

Quảng cáo

1

Kiểu ôn đới gió mùa

1

Kiểu ôn đới lục địa

2

Kiểu cận nhiệt gió mùa

2

Kiểu cận nhiệt lục địa

3

Kiểu nhiệt đới gió mùa

3

Kiểu nhiệt đới khô