Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8. Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính:. Bài 5: Đặc điểm dân cư xã hội châu Á

Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

Quảng cáo

– Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100%          
2002 100%          

– Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% 55.6 21.7 8.8 13.4 0.5
2002 100% 60.6 11.7 13.5 13.7 0.5