Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các...

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8. Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các. Bài 5: Đặc điểm dân cư xã hội châu Á

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo    
Ấn Độ giáo    
Kitô giáo    
Hồi giáo    

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên
Kitô giáo Pa-lê-xtin (Tây Á) Đầu Công nguyên
Hồi giáo Ả-rập Xê-út (Tây Á) Thế kỉ VII sau Công nguyên