Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:...

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 8. + Các dãy núi: dãy Himalaya, dãy Gat Đông, dãy Gat Tây.. Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

– Nêu tên các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á:

+ Các dãy núi: ……………………

+ Sơn nguyên: ……………………

+ Đồng bằng: ……………………

Quảng cáo

– Điền vào bẳng dưới đây các hướng gió chính và thời tiết theo mùa:

Mùa Hướng gió chính Thời tiết
Mùa đông    
Mùa hạ    

– Các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á:

+ Các dãy núi: dãy Himalaya, dãy Gat Đông, dãy Gat Tây.

+ Sơn nguyên: Đê Can.

+ Đồng bằng: ĐB. Ấn Hằng.

– Các hướng gió chính và thời tiết theo mùa:

Mùa Hướng gió chính Thời tiết
Mùa đông Đông Bắc – Tây Nam Lạnh và khô
Mùa hạ Tây Nam – Đồng Bắc Nóng và ẩm