Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 27:...

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8: Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam...

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Quảng cáo

Dựa vào lược đồ “Khoáng sản Việt Nam”ở bài trước, em hãy cho biết các khoáng sản boxit, đồng thường nằm gần nguồn dự trữ năng lượng nào. Dẫn chứng tên của nguồn dự trữ năng lượng ở gần các khoáng sản trên.

Khoáng sản boxit nằm gần nguồn dự trữ năng lượng thủy điện, thủy năng. Nhà máy thủy điện Yaly, Xre Pốk, Xê Xan. Các dòng sông, hồ lớn: hồ Yaly, hồ Lắk, sông Đak Krông, sông Krông Pơkô,…