Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào hình 24.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Dựa vào hình 24.1 trong SGK, em hãy:

Quảng cáo

– Kể tên hai vịnh lớn ở biển Đông

– Kể tên hai quần đảo lớn nhất nước ta. Cho biết từng quần đảo thuộc huyện, tỉnh nào.

– Hai vịnh lớn nhất ở biển Đông là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

– Hai quần đảo lớn nhất nước ta là: quần đảo Hoàng Sa thuộc huyện Hoàng Sa – tỉnh Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa – tỉnh Khánh Hòa.