Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 42 (Bảo vệ tài nguyện sinh vật Việt Nam)...

Bài 2 trang 42 (Bảo vệ tài nguyện sinh vật Việt Nam) Tập bản đồ Địa lí 8: Hãy kể tên một số loài động vật và thực vật quý hiếm có ở ...

Bài 2 trang 42 (Bảo vệ tài nguyện sinh vật Việt Nam) Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Hãy kể tên một số loài động vật và thực vật quý hiếm có ở địa phương (tỉnh, huyện) em

Quảng cáo

– Thực vật: …………………….

– Động vật: …………………….

– Thực vật: lim, sếu.

– Động vật: khỉ, hươu