Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 8: Chúng ta...

Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 8: Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm...

Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 8. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm. Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm

– Tăng cường, nâng cao quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.

Quảng cáo

– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

– Ban hành “sách đỏ Việt Nam”: để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

– Quy định khai thác:

+ Cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ trong rừng cấm.

+ Cấm săn bắt , khai thác trái phép sinh vật quý hiếm.

+ Cấm gây độc hại cho môi trường nước.

+ Cấm dùng các chất độc hóa học để đánh bắt, khai thác tài nguyên sinh vật.