Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát...

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát hai hình bên và kết hợp kiến thức bản thân, em hãy cho biết:...

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 8. Hình b thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Vì ở giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo, địa hình nước ta bị. Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Quan sát hai hình bên và kết hợp kiến thức bản thân, em hãy cho biết:

Quảng cáo

– Hình nào thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Giải thích vì sao.

– Hình nào thể hiện giai đoạn Tân kiến tạo. Giải thích vì sao.

– Hình b thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Vì ở giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo, địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.

– Hình a thể hiện giai đoạn Tân kiến tạo. Vì giai đoạn này có những quá trình nâng cao địa hình, đồi núi được nâng cao và mở rộng.