Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát...

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8: Quan sát kĩ lược đồ bên, em hãy...

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 8. Những mỏ khoáng sản kim loại chính: mỏ sắt Tùng Bá, Thạch Khê, apatit Lào Cai, đồng Phong Thổ, crom Cổ Định, vàng Quỳ Châu, Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Quan sát kĩ lược đồ bên, em hãy

– Cho biết nhóm khoáng sản nhiên liệu gồm những khoáng sản nào.

Quảng cáo

– Kể tên những mỏ khoáng sản nhiên liệu chính.

– Kể tên những mỏ khoáng sản kim loại chính. Khoáng sản nào tập trung nhiều ở Tây Nguyên.

– Khoáng sản nhiên liệu gồm: dầu mỏ, khí đốt, than.

– Những mỏ khoáng sản nhiên liệu chính: mỏ dầu khí Tiền Hải, mỏ than Cẩm Phả, mỏ than Vàng Danh , mỏ than nông Sơn và các mỏ dầu khí: Hồng Ngọc, Đại Hùng, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng.

– Những mỏ khoáng sản kim loại chính: mỏ sắt Tùng Bá, Thạch Khê, apatit Lào Cai, đồng Phong Thổ, crom Cổ Định, vàng Quỳ Châu, vàng Bồng Miêu, boxit Măng Đen, chì kẽm Chợ Đồn. Khoáng sản tập trung nhiều ở Tây Nguyên là boxit.