Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9: Dựa vào bảng số...

Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành...

Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9. Biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.

Bảng 26.3. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, năm 2002

– Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ cột và nhận xét biểu đồ

Biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ,

năm 2002

Nhận xét:

– Khánh Hòa có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất (6 nghìn ha).

– Đứng thứ 2 là Quảng Nam (5,6 nghìn ha).

– Tiếp đến là Bình Định (4,1 nghìn ha), Phú Yên (2,7 nghìn ha),  Bình Định (1,9 nghìn ha).

-Tỉnh có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản thấp nhất là Đà Nẵng (0,8 nghìn ha).

Mục lục môn Địa lí 9