Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở...

Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô...

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.. Câu 2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 36. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

A

B

Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản vì:

Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc.

Có vùng biển rộng. Nguồn thức ăn cho cá, tôm , …phong phú

Vùng có dân cư đồng và nguồn lao động dồi dào

Khí hậu cận xích đạo, ấm áp, có thể nuôi trồng thủy sản quanh năm

Nguồn lao động đông và năng động, dân cư có truyền thống, nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản.

Nguồn lợi thủy sản và nguồn giống tự nhiên lớn