Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:...

Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Quảng cáo

Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây: