Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9: Để ngành...

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9: Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải...

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9. Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.. Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Quảng cáo

Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.

– Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu dầu thô.

– Thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng.