SGK Công nghệ 9 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 9 SGK Công nghệ 9 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 9 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 9 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Chủ đề 5. Xu thế phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao trang 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43...
Trả lời Câu hỏi trang 35: MĐ, KP1; Câu hỏi trang 37: KP2; Câu hỏi trang 40: KP; Câu hỏi trang 43:...
Ôn tập trang 44, 45 Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo: Mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cuộc cách...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 45: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12,...
Chủ đề 4. Thực hành lắp đặt mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt trang 26, 27, 28,...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 26: MĐ; Câu hỏi trang 34: LT1, LT2, VD - Chủ đề 4. Thực hành lắp...
Chủ đề 3. Thiết kế mạch điện trong ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt trang 19, 20, 21, 22,...
Giải Câu hỏi trang 19: MĐ, KP; Câu hỏi trang 20: KP; Câu hỏi trang 22: KP, KP; Câu hỏi trang 25:...
Chủ đề 1. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao trang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Công nghệ 9 Chân trời...
Trả lời Câu hỏi trang 5: MĐ, KP; Câu hỏi trang 6: KP; Câu hỏi trang 9: KP, KP; Câu hỏi trang...
Chủ đề 2. Một số cảm biến thông dụng trong nông nghiệp trang 13, 14, 15, 16, 17, 18 Công nghệ 9 Chân trời...
Giải Câu hỏi trang 13: MĐ, KP; Câu hỏi trang 14: KP; Câu hỏi trang 15: KP, KP; Câu hỏi trang 16:...
Chủ đề 7. Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà trang 46, 47, 48, 49 Công nghệ 9...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 46: MĐ, KP; Câu hỏi trang 47: KP, KP; Câu hỏi trang 49: LT, VD -...
Ôn tập trang 50, 51 Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo: Công tơ điện một pha đo được những đại lượng điện nào...
Trả lời CH1; Câu hỏi trang 51: CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12, CH13, CH14, CH15, CH16, CH17,...
Chủ đề 5. Tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà đơn giản trang 28, 29, 30, 31, 32 Công nghệ 9 Chân...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 28: MĐ, KP; Câu hỏi t9r2: KP; Câu hỏi trang 32: LT, VD - Chủ đề...
Chủ đề 6. Thực hành lắp đặt mạng điện trong nhà trang 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,...
Giải Câu hỏi trang 33: MĐ; Câu hỏi trang 35: KP; Câu hỏi trang 38: KP; Câu hỏi trang 41: KP; Câu...