SGK Toán 9 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 9 SGK Toán 9 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 9 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 9 - Chân trời sáng tạo.

Bài 7 trang 63 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một chiếc hộp chứa 1 tấm thẻ màu xanh, 1 tấm...
Dựa vào khái niệm không gian mẫu, kí hiệu là \(\Omega \), là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy...
Bài 5 trang 63 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính...
Dựa vào khái niệm không gian mẫu, kí hiệu là \(\Omega \), là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy...
Bài 6 trang 63 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số...
Dựa vào khái niệm không gian mẫu, kí hiệu là \(\Omega \), là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy...
Bài 3 trang 63 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa 3 tấm thẻ cùng loại, được đánh số...
Dựa vào khái niệm phép thử ngẫu nhiên: Các hoạt động mà ta không thể biết trước được kết quả của nó. Giải...
Bài 4 trang 63 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Bạn Trang chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có ba...
Dựa vào khái niệm không gian mẫu, kí hiệu là \(\Omega \), là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy...
Bài 2 trang 62 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Bạn Giang gieo một con xúc xắc cân đối và đồng...
Tính \(n(\Omega )\) – Tính các kết quả thuận lợi của các biến cố – Sau đó tính xác suất các biến cố...
Bài 1 trang 62 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa 1 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng...
Tính \(n(\Omega )\) – Tính các kết quả thuận lợi của các biến cố – Sau đó tính xác suất các biến cố...
Bài 4 trang 61 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một túi chứa 3 viên bi màu xanh và một số...
Xác định có 3 kết quả thuận lợi do lấy được viên bi màu xanh. – Dựa vào: Xác suất của biến cố...
Bài 3 trang 61 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một chiếc hộp chứa 1 viên bi xanh, 1 viên bi...
Tính \(n(\Omega )\) – Tính các kết quả thuận lợi của biến cố A và B. Hướng dẫn giải bài tập 3 trang...
Bài 2 trang 60 Toán 9 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một chiếc hộp có chứa 5 tấm thẻ cùng loại
Tính \(n(\Omega )\) – Tính các kết quả thuận lợi của biến cố A và B. Phân tích và giải bài tập 2...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...