Trang chủ Lớp 9 Sinh lớp 9 Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa...

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương, Báo cáo thực hành...

Bài 56- 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương – Báo cáo thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương. Báo cáo thực hành…

Tên bài thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

     Họ và tên học sinh:

     Lớp:

1. Kiến thức lí thuyết:

– Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát? Có cách nào khắc phục được không?

 Trả lời:

 + Nguyên nhân:

     • Nước thải chưa qua xử thải vào môi trường nước, cá tôm chết hàng loạt;

     • Rác thải từ các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt của con người thải ra môi trường;

     • Khí thải từ khu công nghiệp, các nhà máy, các phương tiện giao thông thải ra môi trường không khí.

Quảng cáo

 + Cách khắc phục:

     • Trồng nhiều cây xanh.

     • Xử lí khí thải và nước thải trước khi thải ra môi trường.

     • Thu gom rác thải đúng nơi quy định để môi trường thêm sạch đẹp.

– Những hoạt động nào của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đó? Xu hướng biến đổi của hệ sinh thái đó là xấu đi hay tốt lên? Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc phục những biến đổi xấu của hệ sinh thái đó?

 Trả lời:

     + Hệ sinh thái bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến ô nhiễm đất, nước, không khí , … Đó là hoạt động sản xuất và hoạt động kinh doanh của con người.

     + Xu hướng đó là xấu. Ta cần khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu các quá trình gây ô nhiễm khác nhau .

2. Cảm nhận của em sau khi học xong bài thực hành:

     – Sau khi học xong bài thực hành chúng em như góp phần nào đó vào việc phòng chống ô nhiễm môi trường ở địa phương.

     – Chúng em hy vọng, mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ môi trường dù là những hành động nhỏ nhặt nhất.

     – Chúng ta hãy cùng nhau làm cho Trái Đất tươi đẹp hơn, chung tay bảo vệ trái đất không có ô nhiễm.

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 9