Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Rượu etylic tác dụng natri tạo ra...

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 44. Rượu Etylic

Rượu etylic tác dụng natri tạo ra

A. natri ancolat           B. natri etylat.           

Quảng cáo

C. cacbon đioxit.         D. natri axetat.

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;natri\,etylat\end{array}\)

Đáp án B.

Quảng cáo