Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Muối natri clorua có nhiều ở đâu trong tự nhiên?...

Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Muối natri clorua có nhiều trong nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn,…. Bài: Bài 10. Một số muối quan trọng

Muối natri clorua có nhiều ở đâu trong tự nhiên?

A. Nước biển, mỏ muối, đầm lầy

Quảng cáo

C. Nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn

B. Nước biển, sông, hồ nứoc mặn.

D. Nước biển, mỏ muối, suối.

Muối natri clorua có nhiều trong nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn,…

Đáp án C.

Quảng cáo