Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học...

Bài 4 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1 : Viết những phương trình phản ứng hoá học có thể có của natri oxit Na2O...

Bài 4 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Viết những phương trình phản ứng hoá học có thể có của natri oxit Na2O với những chất sau:

a) Nước                                              

b) Axit clohiđric.

c) Khí cacbonic.                                 

Quảng cáo

d) Nước vôi trong.                 

\(\eqalign{
& a)\,\,\,N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr
& b)\,\,N{a_2}O + 2HCl \to NaCl + {H_2}O \cr
& c)\,\,\,N{a_2}O + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} \cr} \)

d) Nước vôi trong tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Dung dịch Ca(OH)2 gồm Ca(OH)2 và H2O

Na2O tác dụng với H2O trong nước vôi trong mà không tác dụng với Ca(OH)2

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

\(N{a_2}O + Ca{(OH)_2} \to \) không phản ứng.

Quảng cáo