Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán...

Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau...

Chia sẻ
5. Tìm căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay – Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :

a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :

\(16;{5^2} – {4^2};\left( {17 – 5} \right).\left( {17 + 5} \right);{\left( {\sqrt 7  – 2} \right)^2};{\left( {\sqrt {11}  + 2} \right)^2};{\left( {3 – 2\sqrt 5 } \right)^2}.\)

b) Hãy bổ sung một nút bấm vào dãy nút sau để kết quả của phép tính bằn 8.

 

Quảng cáo

a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :Chia sẻ