Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9...

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Điền số thích hợp vào ô trống, sau đó so sánh...

Chia sẻ
2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức – Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống, sau đó so sánh

Điền số thích hợp vào ô trống, sau đó so sánh \(\sqrt {{a^2}} \) và \(\left| a \right|\) rồi rút ra nhận xét.

a

-3

-2

0

2

3

\({a^2}\)

 

 

 

 

 

\(\sqrt {{a^2}} \)

 

 

 

 

 

\(\left| a \right|\)

 

 

 

 

 

Ta tính được bảng sau:

Quảng cáo

a

-3

-2

0

2

3

\({a^2}\)

9

4

0

4

9

\(\sqrt {{a^2}} \)

\(\sqrt 9 \)

\(\sqrt 4 \)

\(\sqrt 0 \)

\(\sqrt 4 \)

\(\sqrt 9 \)

\(\left| a \right|\)

\(3\)

2

0

2

3

Nhận xét:

Ta có: \(\sqrt {{a^2}}  = \left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a\;\;khi\;\;a \ge 0\\ – a\;\;khi\;\;a < 0\end{array} \right..\)Chia sẻ