Tài liệu Dạy - học Toán 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân...
Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.
Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng...
Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có  độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.
Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Sắp xếp các số
a) Sắp xếp các số \(16;36;25\) theo thứ tự tăng dần, sau đó tính và sắp xếp các căn bậc hai số học của chúng cũng theo thứ tự tăng dần. Hãy rút ra kết luận.

Quảng cáo
Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai...
Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính : \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)
Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tính
Tính :   a) \(\sqrt {\dfrac{{25}}{{64}}} \); 

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...