Tài liệu Dạy - học Toán 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân...
Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.
Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng...
Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có  độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.
Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Sắp xếp các số
a) Sắp xếp các số \(16;36;25\) theo thứ tự tăng dần, sau đó tính và sắp xếp các căn bậc hai số học của chúng cũng theo thứ tự tăng dần. Hãy rút ra kết luận.
Quảng cáo


Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai...
Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính : \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)
Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tính
Tính :   a) \(\sqrt {\dfrac{{25}}{{64}}} \); 

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...