Tài liệu Dạy - học Toán 9

Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9
Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân...
Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.
Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng...
Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có  độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.
Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:Sắp xếp các số
a) Sắp xếp các số \(16;36;25\) theo thứ tự tăng dần, sau đó tính và sắp xếp các căn bậc hai số học của chúng cũng theo thứ tự tăng dần. Hãy rút ra kết luận.

Quảng cáo
Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai...
Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính : \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)
Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Tính
Tính :   a) \(\sqrt {\dfrac{{25}}{{64}}} \); 

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đưa những cuốn sách về với quê hương mình, với mái trường cũ thân thương của mình…
Đọc hiểu Đề số 13: Văn bản 1: Đưa những cuốn sách về với quê hương mình, với mái trường cũ thân thương của...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc, trong nghĩa đó là một trò chơi Nơi mỗi người đọc có ba nhân vật chồng lên nhau…
Đề số 12: Văn bản 1: Đọc, trong nghĩa đó là một trò chơi. Nơi mỗi người đọc có ba nhân vật chồng lên...
Đọc hiểu Đề số 9: Cái quý giá nhất trên đời mà mỗi người có thể góp phần mang lại cho chính mình và...
Đọc hiểu Đề số 9T: Văn bản 1: Cái quý giá nhất trên đời mà mỗi người có thể góp phần mang lại cho...
Đọc hiểu Đề số 8: Văn bản 1: Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua...
Đọc hiểu Đề số 8: Văn bản 1: Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...