Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 12:...

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp...

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 9. Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ sau tên các mỏ than, dầu mỏ, Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ sau tên các mỏ than, dầu mỏ, dầu khí tự nhiên đang được khai thác.