Tập bản đồ Địa lí 9

Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9
Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9: Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh...
Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.
Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản...
Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:
Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và...
Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì?
Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi...
– Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thêm lục địa.
Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Hải sản: bào ngư, hải sâm, sò huyết,tôm he, tôm hùm, tôm rồng, cá...
Hãy nêu rõ những loại hải sản, khoáng sản biển có giá trị của nước ta có đóng góp lớn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài.
Quảng cáo


Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và...
Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo.
Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội...
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vàoo cỗ chấm (…) ở bảng sau:
Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi...
Dựa vào nội dung sách giáo khoa và atlat địa lý Việt Nam, em hãy điển vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây tên các đảo: Phú Quốc, Côn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...