Tập bản đồ Địa lí 9

Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9
Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 9: Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh...
Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.
Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản...
Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:
Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và...
Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì?
Bài 4 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi...
– Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thêm lục địa.
Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Hải sản: bào ngư, hải sâm, sò huyết,tôm he, tôm hùm, tôm rồng, cá...
Hãy nêu rõ những loại hải sản, khoáng sản biển có giá trị của nước ta có đóng góp lớn trong việc xuất khẩu ra nước ngoài.

Quảng cáo
Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và...
Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo.
Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội...
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vàoo cỗ chấm (…) ở bảng sau:
Bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi...
Dựa vào nội dung sách giáo khoa và atlat địa lý Việt Nam, em hãy điển vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây tên các đảo: Phú Quốc, Côn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...