Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào hình 15 và nội dung trong SGK, em hãy trình bày các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của vùng và phân ...

Bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9. Tài nguyên rừng giàu có nhất cả nước.. Bài 28: Vùng Tây Nguyên

Dựa vào hình 15 và nội dung trong SGK, em hãy trình bày các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của vùng và phân tích những thuận lợi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó đối với sự phát triển của các ngành kinh tế.

Quảng cáo

– Đất đai màu mỡ đặc biệt là đất badan thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cùng với đó là sự đa dạng về tài nguyên khí hậu, đem lại cho Tây Nguyên tiềm năng to lớn về nông ngiệp và lâm nghiệp.

– Tây Nguyên không giàu về khoáng sản, chỉ có boxit với trữ lượng lớn hàng tỉ tấn.

– Trữ năng thủy điện trên các sông Xê Xan, Xrê Pôk và thượng nguồn sông Đồng Nai tương đối lớn.

– Tài nguyên rừng giàu có nhất cả nước.