Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9: Ở vùng...

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9: Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản đang được khai thác nhiều nhất cả nước đó là...

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Quảng cáo

Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản nào đang được khai thác nhiều nhất cả nước. Kể tên một số mỏ khoáng sản mà em biết.

Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản đang được khai thác nhiều nhất cả nước đó là dầu khí. Ở đây có các mỏ như: Lan Tây, Lan Đỏ, Đại Hùng, Rạng Đông, Rồng, Bạch Hổ, Hồng Ngọc…