Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9: Sản xuất...

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9: Sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử....

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Quảng cáo

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.

Sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử.