Trang chủ Lớp 9 Vở bài tập Hoá học 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK trang 66 Vở bài...

Câu 5 phần bài tập học theo SGK trang 66 Vở bài tập hoá 9: Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại...

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 9. Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Viết PTHH: 2A + Cl2 → 2ACl

Quảng cáo
Đang tải...

Lập tỉ lệ theo phương trình: \({A \over {9,2}} = {{A + 35,5} \over {23,4}}\)

Giải phương trình => M kim loại => Tên kim loại

Phương trình hóa học: 2A + Cl2 → 2ACl

Theo phương trình hóa học ta có tỉ lệ: \({A \over {9,2}} = {{A + 35,5} \over {23,4}}\)

Vậy A là kim loại: Natri (M=23)