Trang chủ Bài học Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 10 (sách cũ)


Câu hỏi lý thuyết 4 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình 11.4 ( trang 43), hãy phân tích mối quan hệ: giữa hướng...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 43 Địa...
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình 11.3 ( trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 43 Địa...
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 42 Địa 10-, Dựa vào kiến thức đã học và quan sát bảng 11 ( trang 41), hãy...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 42 Địa...
Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 39 Địa 10-, Hãy cho biết tác dụng của lớp ôdôn đối với sinh vật cũng...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 39 Địa...
Bài 3 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 3. Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 3 trang 43 sgk địa lý 10. Bài 3....
Bài 2 trang 43 sgk sách Địa 10, Bài 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 2 trang 43 sgk địa lý 10. Bài 2....
Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái Đất
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái...
Bài 1 trang 43 sgk địa lí 10, Bài 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bài 1 trang 43 sgk địa lý 10. Bài 1....
Bức xạ và nhiệt độ không khí
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Bức xạ và nhiệt độ không khí. Nguồn cung cấp...
Các khối khí
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Các khối khí. Không khí ở tầng đối lưu, tuỳ...

Mới cập nhật

Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ trang 43 SBT Lịch sử và Địa lý...
Trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ....
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi trang 38, 39, 40 SBT Lịch...
Hướng dẫn giải 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5; 6: a, b, 7 Bài 11. Phương thức con người khai...
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi trang 36, 37 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri...
Giải chi tiết 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã...
Bài 9. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi trang 32, 33, 34 SBT Lịch sử và Địa lý 7 –...
Hướng dẫn giải 1; 2: a, b, c, d, e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bài 9....
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á trang 26, 27, 28 SBT Lịch sử và Địa lý...
Gợi ý giải 1: a, b, c, d, e, g, h, i, k, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...
Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á trang 23, 24, 25 SBT Lịch sử và Địa lý 7 Kết nối tri...
Vận dụng kiến thức giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 6: Đặc điểm...