Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 3 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình...

Câu hỏi lý thuyết 3 trang 43 Địa 10-, Quan sát hình 11.3 ( trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các...

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 43 Địa lí 10-. Quan sát hình 11.3 (SGK trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52 độ B.

Quan sát hình 11.3 (SGK trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52 độ B.

Càng xa đại dương hiên độ nhiệt độ năm càng tăng, do tính chất lục địa tăng dần.