Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Các khối khí

Các khối khí...

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Các khối khí. Không khí ở tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay hải dương mà hình thành các khối khí khác nhau.

Các khối khí
Không khí ở tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay hải dương mà hình thành các khối khí khác nhau.
Mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính, đó là khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.
– Khối khí bắc cực, nam cực rất lạnh với kí hiệu là A.
– Khối khí ôn đới lạnh, kí hiệu là p.
– Khối khí chi tuyến (nhiệt đới) rất nóng, kí hiệu là T.
– Khối khí xích đạo nóng ẩm kí hiệu là E.
Từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương (ẩm), kí hiệu là m và kiểu lục địa (khô), kí hiệu là c. Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương, kí hiệu là Em.