Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 39 Địa 10-, Hãy...

Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 39 Địa 10-, Hãy cho biết tác dụng của lớp ôdôn đối với sinh vật cũng như sức khoẻ của con người....

Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất – Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 39 Địa lí 10-. Hãy cho biết tác dụng của lớp ôdôn đối với sinh vật cũng như sức khoẻ của con người.

Hãy cho biết tác dụng của lớp ôdôn đối với sinh vật cũng như sức khoẻ của con người.
Trả lời
Lớp ôdôn lọc bớt và giữ lại một số tia tử ngoại gây nguy hiểm cho cơ thể động vật và thực vật. Không có lớp ôdôn thì sinh vật trên Trái Đất sẽ bị tiêu diệt hết.