Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 4 trang 41 sgk Hóa 10, Những nguyên tố nào đứng...

Bài 4 trang 41 sgk Hóa 10, Những nguyên tố nào đứng đầu...

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 4 trang 41 sgk hóa học 10. Những nguyên tố nào đứng đầu

4. Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Trừ chu kì 1, hiđro không phải là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng.