Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10, Những nguyên tố nào...

Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10, Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ?...

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ?

5. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?

Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài cùng (riêng He có 2e).